Privacyverklaring

ITWORKZ B.V., gevestigd aan de Albert Cuypstraat 18, 7556 GD Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres : Albert Cuypstraat 18, 7556 GD Hengelo
Telefoonnr. : 06-83242460
E-mailadres :  info@itworkz.nl
Website : www.itworkz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ITWORKZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld je cv en beschikbaarheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ITWORKZ verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Legitimatie
 • VOG of Screening

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@itworkz.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ITWORKZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Identificatie
 • Informeren over passende projecten
 • Contact d.m.v. bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten

ITWORKZ verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor al jouw gegevens. Wij vragen je altijd of we je cv en/of persoonsgegevens mogen opnemen in onze database. Jouw gegevens gebruiken we dan om je te kunnen informeren over passende projecten of om je te informeren over onze diensten. Ook kunnen we met je persoonsgegevens verder contact met je opnemen om projecten te bespreken.

Geautomatiseerde besluitvorming

ITWORKZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ITWORKZ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ITWORKZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

Voor je persoonsgegevens is geen vaste bewaartermijn vastgesteld. Wij nemen jouw gegevens op in onze database om je te kunnen benaderen voor passende projecten. 

Wanneer je aangeeft dat je niet meer in onze database wilt staan, zullen wij je gegevens verwijderen.

Adresgegevens

Je adresgegevens gebruiken wij voor dezelfde doeleinden als je andere gegevens. Met deze gegevens kunnen wij je benaderen voor passende projecten. Wanneer wij jouw woonplaats weten, kunnen wij kijken of de locatie van een opdracht bijvoorbeeld niet te ver reizen is. Deze gegevens nemen wij samen met je andere persoonsgegevens op in onze database. Jaarlijks zullen wij vragen of ook je adresgegevens nog up-to-date zijn. Wanneer je aangeeft niet meer bij ons in de database te willen staan, zullen we deze gegeven verwijderen.

Contactgegevens

ITWORKZ gebruikt je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen, zowel telefonisch als per e-mail, om je passende projecten voor te leggen. Ook deze gegevens slaan we van je op in onze database en zullen wij verwijderen wanneer je aangeeft niet meer in onze database voor te willen komen.

Bijzondere persoonsgegevens

ITWORKZ heeft je BSN en legitimatie pas nodig en verwerkt deze pas op het moment dat je via of bij ons een opdracht gaat doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ITWORKZ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ITWORKZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen je persoonsgegevens alleen met derden wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Zo delen wij dan je gegevens met een opdrachtgever die een passende opdracht voor je heeft, maar dit doen wij pas op het moment dat wij de opdracht, opdrachtgever en verdere details met je hebben besproken en je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens naar de desbetreffende partij te sturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ITWORKZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ITWORKZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op onze website.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ITWORKZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ITWORKZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.